Disclaimer voor www.delta-kunstgras.nl

Delta Kunstgras (Kamer van Koophandel: 63457121), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.delta-kunstgras.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Delta Kunstgras behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.delta-kunstgras.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Delta Kunstgras.

Beperkte aansprakelijkheid

Delta Kunstgras spant zich in om de inhoud van www.delta-kunstgras.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.delta-kunstgras.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Delta Kunstgras.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.delta-kunstgras.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.delta-kunstgras.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Delta Kunstgras nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Delta Kunstgras.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Delta Kunstgras, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Delta Kunstgras Nieuws

  • Wij zijn volop bezig met de vernieuwing van de ondergrond van een speeltuin in Kapelle.  Er wordt door Ad en zijn collega allereerst een stevige ondergrond gerealiseerd waarna er extra stevig Safe Play kunstgras wordt gelegd. De kinderen staan al vol verwachting naar de speeltoestellen te kijken en kunnen niet wachten om er op te gaan spelen. Door de stevige maar toch valbestendige ondergrond kan dat straks op een veilige Lees meer…

Bezoekadres (Na afspraak)

location iconSpoorstraat 11 - 4431 NK
     's-Gravenpolder

mobile icon  0113-313166
mobile icon  06-21881191

message-2 icon  info@delta-kunstgras.nl
world icon  www.delta-kunstgras.nl